SIV Socialdemokratiska Israelvänner

Socialdemokratiska Israelvänner, SIV. En förening i vardande.

Bakgrund
Vi är många socialdemokrater som känner solidaritet med staten Israel. Några av oss möttes på första maj 2008 på Norra Bantorget i Stockholm. Sedan dess har vi träffats flera gånger. Vi har samtalat om partiet, vänskapen till Israel, kriget i Gaza och om att bilda en riksförening för socialdemokratiska Israelvänner (SIV). Vi har talat med partiledningen på Sveavägen och med Arbetarepartiet och Meretzpartiet i Tel Aviv om våra planer. Enligt partivännerna i Israel är landet hårt trängt från flera håll: – Palestinska Hamas hotar Israels existens. – Israeliska högernationalister på frammarsch hotar demokratin.

Vi känner i våra röda hjärtan över att den israeliska socialdemokratin liksom fredsrörelsen försvagats de senaste åren. Vår solidaritet med dem är viktig.

Inledning
Israels politik dominerades under årtiondena efter självständigheten 1948 av socialister. Men i och med sexdagarskriget 1967 blev Israel, mer eller mindre mot sin vilja, en ockupationsmakt. Efter parlamentsvalet 1977 fick landet för första gången en högerregering. Ungefär samtidigt tog borgarna över regeringsmakten i Sverige. Dessa händelser bidrog till försämrade relationer mellan våra länder. Men under Göran Perssons tid som statsminister (1996 – 2006) stärktes åter banden. Vi vill verka vidare i den goda andan.

Vi behövs som motvikt
Sedan åratal tycks det finnas en ohelig allians i Sverige mellan borgerliga israelvänner och vänsterns israelmotståndare. Dessa till synes oförenliga riktningar verkar vara överens om en sak:
Socialismens betydelse för Israels tillblivelse skall till varje pris tigas ihjäl. Histadruts (Israel LO), det omfattande kooperativa näringslivets och kibbutzernas roll i samhällsbygget omnämns numera sällan i debatten. Som socialdemokratiska israelvänner vill vi komplettera och nyansera samtalet.

Samförstånd
Vi vill verka i samförstånd med socialdemokratiska partistyrelsen. För medlemskap i SIV krävs att man tillhör SAP.

Syfte
Vårt arbete syftar till solidaritet med Israel, ett litet utsatt land i en fientlig omgivning. Men vi är inte okritiska. Vi motsätter oss bosättningspolitiken på ockuperade områden. I likhet med en allt starkare opinion bland israeler och palestinier stödjer vi planerna på ett livskraftigt och demokratiskt Palestina sida vid sida och i fred med Israel.

Detta vill vi göra: (Möten, förmedla kontakter, delta i debatter, hemsida.)
· inbjuda till en förnyad socialdemokratisk debatt om och engagemang för det demokratiska Israel inom ramen för partiets mellanösternpolitik och utan att åsidosätta eller förringa stödet till Palestinas folk.
· förmedla kunskap om Israels socialistiska arv.
· medverka till politiskt och fackligt utbyte med Israel.
· medverka till utbyte mellan Israel och Palestina.

Kontakt: peterarnoldforslund@gmail.com tel 076 – 12 05 338

Peter Forslund (vice ordförande i Tensta s-förening), Bernt Jakobson (styrelseledamot i Engelbrekts s-förening), Moissis Nikolaidis (vice ordförande i Rinkeby s-förening).

Lämna ett svar