Leif Pagrotsky möte 30/5: Skuldkrisen i Europa

Leif Pagrotsky 30 maj Södergården Leif Pagrotsky talar om skuldkrisen i Europa onsd 30/5 kl 18.30 på Södergården, Götgatan 37. - Södra Europas problem eller allas ansvar? Den lata greken har etablerats som en nidbild av södra Europas ekonomier, präglade av korruption, ineffektivitet och fusk med statsfinanserna. Lösningen sägs vara tysk budgetdisciplin och hårda nedskärningar. Men...