Ideella organisationer kan inte likställas med företag.

Ideella organisationer kan inte likställas med företag - en smygande utveckling sker som om den får fortsätta kommer att undergräva hela civlsamhället. Detta vore djupt oyckligt - de ideella organisationerna är oundgängliga för vårt samhället - vi behöver mer ideellt arbete och vad vi inte behöver är klåfingriga myndigheter som i nitisk välvilja motverkar ideellt arbete. Här ett...