Shimon Peres – en av statens Israels grundare

Nobelpristagaren och Israels förre premiärminister Shimon Peres har avlidit. Fram till 2014 var Peres landets president. Född 1923 i dåvarande Polen, nuvarande Belarus. 1934 utvandrade familjen till Palestina. Peres var redan som mycket ung aktiv i arbetarpartiet Mapai. Han är en av de sista politiska ledarna som är statens grundare och var en av David Ben Gurions närmaste medarbetare....

Slöjan i gympan

På Al-Azharskolan i Stockholm undervisas flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. Skolan hänvisar till elevernas muslimska bakgrund och får grönt ljus av Skolinspektionen. Här är en artikel från Lärarförbundets webtidning "Lärarnas nyheter" som förklarar det rättsliga läget. I inslaget på tv förklarade skolans rektor den könsuppdelade idrottsundervisningen med att...

Ideella organisationer kan inte likställas med företag.

Ideella organisationer kan inte likställas med företag - en smygande utveckling sker som om den får fortsätta kommer att undergräva hela civlsamhället. Detta vore djupt oyckligt - de ideella organisationerna är oundgängliga för vårt samhället - vi behöver mer ideellt arbete och vad vi inte behöver är klåfingriga myndigheter som i nitisk välvilja motverkar ideellt arbete. Här ett...

Antisemitism är alltid oacceptabelt

Krönika i Tro och politik, 2012-12-05. I Sverige i dag får man inte säga att någon är rasist, det är bland det fulaste du kan tillfoga någon i den politiska debatten. Sverigedemokrater är inte rasister, de är ”främlingsfientliga”.  Historikern Henrik Arnstad skrev i Dagens Nyheter den 15 november en artikel att det nu är dags att kalla Sverigedemokraterna för ett fascistiskt...

Nominerad till Södermalms stadsdelsnämnd

Tisdagen den 6 november 2011 nominerades jag av Maria-Södra Stations (s)-förening till Södermalms stadsdelsnämnd. Jag tackar för förtroendet. Föreningens motivering: Ulla Rydbeck, nyval Nominerad av Maria-Södra stations s-förening, Motivering: Ulla Rydbeck har gedigen och långvarig bakgrund som partiaktiv och förtroendevald bl.a. som ledamot i Nacka arbetarekommuns styrelse,...

Löfven åkte till Israel

Stefan Löfven reste till Israel 28-30 oktober. Svenska Dagbladet beskriver resan i en artikel. I Sverige finns praktiskt taget konsensus om att lösningen i Israel-Palestina-konflikten består i en tvåstatslösning. Skillnader handlar mer om takten i fredsprocessen. Löfven visar på en balanserad inställning. Men det är också klart att det finns stora problem att lösa i denna kanske...

Aids – bögarnas Förintelse

I  fredagens Torehammars vecka ett program på P3 var Calle Norlén gäst. Om du inte lyssnar på detta program - börja nu! 1981 kom jag till Stockholm och började på Musikhögskolan. För första gången i mitt liv lärde jag känna människor som var homosexuella, i mitt fall var det män, de homosexuella kvinnorna var åtminstone för mig osynliga. Den tid som Jonas Gardell beskriver i sin...

En socialdemokratisk kulturpolitik för jobb och delaktighet

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 332 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet. Insatser som leder till jobb. Vi föreslår •att Kulturarvslyftet läggs ner och att man istället satsar...

Borde public service-skatten gå till fler än public service?

Svenska Dagbladets kulturchef Martin Jönsson ställer sig den frågan på sin blogg i ett inlägg. Det är precis sådana här resonemang som nu dyker upp när man diskuterar en ny modell för att ta ut tv-avgift, det handlar inte bara om hur man ska ta in pengarna utan också om vem som ska ha dem.  SVT+SR+UR eller "fler"? Public service-utredningen förslår en skatt, lika för alla....