Nominerad till Södermalms stadsdelsnämnd

Tisdagen den 6 november 2011 nominerades jag av Maria-Södra Stations (s)-förening till Södermalms stadsdelsnämnd. Jag tackar för förtroendet. Föreningens motivering:

Ulla Rydbeck, nyval

Nominerad av Maria-Södra stations s-förening,

Motivering: Ulla Rydbeck har gedigen och långvarig bakgrund som partiaktiv och förtroendevald bl.a. som ledamot i Nacka arbetarekommuns styrelse, ordförande i Järla s-förening och ledamot i kvinnodistriktets styrelse. I dag är hon internationellt ansvarig i Maria-Södra stations s-förening och ordförande i Socialdemokratiska Israelvänner. Ulla har facklig erfarenhet från DIK, bl.a. som ordförande i en arbetsplatsförening, och föreningsvana från ideella organisationer, bl.a ordförande i Saga Gymnastikförening på Mariatorget.
Ulla har mångårig erfarenhet av kommunalpolitik efter uppdrag i Nacka kommuns kommunstyrelse, nämnder för stadsbyggnad, tekniska frågor, kultur- och fritid samt områdesnämnd . Ulla satt i Nacka kommunfullmäktige i 12 år varav sex år som andre vice ordförande.

Ulla har stor kunskap i omsorgsfrågor och sociala frågor Dessutom har hon personlig praktisk erfarenhet av t.ex. LSS och annan lagstiftning särskilt med inriktning på ungdomar eftersom hon är mor till en son med Aspergers syndrom.

Yrkesmässigt har Ulla arbetat som lärare, administratör och producent inom musik- och kulturvärlden, som rektor och som egenföretagare i bl.a. kommunikation, omvärldsanalys, företagsutveckling och -finansiering. Sedan fyra år tillbaka arbetar Ulla som kultur- och mediepolitisk rådgivare hos Socialdemokraterna i riksdagen.

 

 

 

Lämna ett svar