Ideella organisationer kan inte likställas med företag.

Ideella organisationer kan inte likställas med företag – en smygande utveckling sker som om den får fortsätta kommer att undergräva hela civlsamhället. Detta vore djupt oyckligt – de ideella organisationerna är oundgängliga för vårt samhället – vi behöver mer ideellt arbete och vad vi inte behöver är klåfingriga myndigheter som i nitisk välvilja motverkar ideellt arbete. Här ett exempel ur artikeln: Livsmedelsverket menar i sina föreskrifter kring livsmedelshantering att alla organisationer som hanterar mat, även ideella föreningar som säljer korv på matcher eller amatörteatergrupper som serverar kaffe och bullar i pausen, är att betrakta som livsmedelsföretag. Läs artikel undetecknad av sju ideella organisationer på DN Debatt idag.

Lämna ett svar