Antisemitism

Det har inte varit korrekt att tala om att det finns antisemitism i Sverige. Men debatten kring "Stoppa matchen" har inte, vilket måste irritera initiativtagarna till demonstrationen, kommit att handla om kriget i Gaza, utan mer om de antisemitiska underströmmar som finns i protesterna mot Israel. Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet skriver idag 2009-03-11 under rubriken "Stoppa matchen -...