Antisemitism

Det har inte varit korrekt att tala om att det finns antisemitism i Sverige. Men debatten kring ”Stoppa matchen” har inte, vilket måste irritera initiativtagarna till demonstrationen, kommit att handla om kriget i Gaza, utan mer om de antisemitiska underströmmar som finns i protesterna mot Israel. Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet skriver idag 2009-03-11 under rubriken ”Stoppa matchen – öppen antisemitism”.
I demonstrationen Stoppa matchen gick människor under Hamas flaggor och skanderade kända antisemitiska ramsor som definitivt förnedrar judar som grupp.
Att som man gjort från demonstatrationens mer rumsrena organisationer påstå att det bara var ett fåtal bråkstakare håller inte.
Tyvärr visar ”Stoppa matchen” att antisemitism finns i Sverige, man behöver bara skrapa lite på ytan så kommer den fram. Läs Göran Rosenbergs intressanta artikel i DN 2009-03-10. Där visar han på de grumliga resonemang kring Israels agerande idag som tar sin utgångspunkt i Förintelsen, att dagens israeler ”på grund av Förintelsen borde veta bättre”. Det är häpnadsväckande att en en man som förre ärkebiskopen K.G. Hammar drar sig ur ett arrangemang till minne av Förintelsen med hänvisning till kriget i Gaza. ”I vissa lägen går det inte att skilja minnet av Förintelsen från staten Israel”, hävdade KG Hammar i radion, enligt Rosenberg. Det som hänt med anledning av ”Stoppa matchen” visar att vi aldrig får ta ner garden när det gäller att bekämpa antisemitismen. Den finns synlig och och den finns osynlig, men den finns och den ska avslöjas.

Lämna ett svar