En socialdemokratisk kulturpolitik för jobb och delaktighet

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 332 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet.

Insatser som leder till jobb. Vi föreslår

•att Kulturarvslyftet läggs ner och att man istället satsar på det som beprövat fungerar – ACCESS-jobb inom kulturområdet. (+122 miljoner kronor).

•en ökad satsning på ideella arrangörer som skapar arbetstillfällen. (+12,5 miljoner kronor).

•en  ökad satsning på fria grupper – kulturarbetare som kan utveckla in      verksamhet. (+12,5      miljoner kronor).

•en ökad satsning på  internationalisering, t.ex. gästspel i utlandet. (+10 miljoner kronor).

•att anslaget hos      Statens Konstråd för inköp av offentlig konst ökas vilket ger jobb till      konstnärer. (+10 miljoner kronor).

Vi vill öka tillgängligheten till kultur och föreslår

•ett      Läslyft! Satsa på läsning, läsfrämjande, forma en nationell      biblioteksstrategi och politik, se till att lagen om skolbibliotek      efterlevs. (+10 miljoner kronor).

•digitalisering av biografer på små orter. (+10 miljoner kronor).

•fri entré på statliga museer. (+80 miljoner kronor).

Vi investerar i folkbildning och utbildning och föreslår

•1000 nya (utöver de 1000 som regeringen föreslår) helårs utbildningsplatser inom folkhögskolan      inom ramen för Utbildningskontraktet. (+60 miljoner kronor).

•En ökning av insatserna för att motverka främlingsfientlighet och rasism (+ 5 miljoner kronor).

Kulturmotion (S) 2012/2013

Lämna ett svar