Kulturutövare i politiken?

Kulturutövarna är få på Almedalens seminarier. Men författaren Helena von Zweigbergk tog sig samman och åkte dit, skriver Svenska Dagbladet. Hon deltog i ett seminarium med rubriken ”Konstnärens roll i samhällsutvecklingen”. Kulturministern har uppmanat kulturarbetare att engagera sig politiskt och där är jag för en gångs skull överens med LAL, konstnärer och andra kulturellt yrkesverksamma är alldeles för få i politiken. von Zweigbergk inser att LAL har rätt men själv känner hon ”motstånd” mot att engagera sig politiskt. Att så få kulturellt yrkesverksamma, åtminstone bland de som nått en viss framgång, är så få i politiken, beror troligen på att de får utlopp att uttrycka sig och nå ut i sitt konstnärliga yrkesutövande, inte minst gäller det författare som von Zweigbergk. De har ju redan en medial plattform, just det som politiskt aktiva eftersträvar, så varför krångla till det med att engagera sig partipolitiskt och behöva ta ställning till en rad olika sakpolitiska frågor. Så mycket enklare att från sin parnass tycka det den ena och det andra.

Lämna ett svar